Medicación Interacción: Vomitar

Vomitar: Medicación Interacción

 • Lanoxin (Digoxin) + Cardioquin (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinaglute (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinidex (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinora (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Cardioquin (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinaglute (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinidex (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinora (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Cardioquin (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinaglute (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinidex (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinora (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Cordarone (Amidarone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Rythmol (propafenone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinalan (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Sandimmune (cyclosporine)
 • Lanoxin (Digoxin) + E.E.S. (E-Mycin)
 • Lanoxin (Digoxin) + Eryc (EryPed)
 • Lanoxin (Digoxin) + Ery-Tab (Erythrocin)
 • Lanoxin (Digoxin) + Eryzole (Ilosone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Ilotycin (Pediazole)
 • Lanoxin (Digoxin) + PCE (Robimycin)
 • Lanoxin (Digoxin) + Achromycin V (Tetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Declomycin (Demeclocycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Doryx (Doxycycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Minocin (Minocycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Rondomycin (Methacycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Sumycin (Tetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Terramycin (Oxytetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Uri-Tet (Oxytetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Vibramycin (Doxycycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Adalat (Nifedipine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Procardia (Nifedipine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Calan (Verapamil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Isoptin (Verapamil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Verelan (Verapamil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Cardizem (Diltiazem)
 • Lanoxin (Digoxin) + Dilacor XR (Diltiazem)
 • Lanoxin (Digoxin) + Plendil (Felodipine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Vascor (Bepridil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Valium (diazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Xanax (Alprazolam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Aldactazide (Spironolactone, HCTZ)
 • Lanoxin (Digoxin) + Aldactone (spironolactone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Dyazide (Triamterene, HCTZ)
 • Lanoxin (Digoxin) + Maxzide (Triamterene, HCTZ)
 • Lanoxin (Digoxin) + Midamor (amiloride)
 • Lanoxin (Digoxin) + Moduretic (Amiloride, HCTZ)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Esidrix (hydrochlorothiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • HydroDIURIL (hydrochlorothiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Lozol (Indapamide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Naqua (Trichlormethiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Naturetin (Bendroflumethiazide) + Citracal (Calcium Citrate)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Esidrix (hydrochlorothiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • HydroDIURIL (hydrochlorothiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Lozol (Indapamide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Naqua (Trichlormethiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Naturetin (Bendroflumethiazide) + Caltrate 600 (Calcium Carbonate)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Esidrix (hydrochlorothiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • HydroDIURIL (hydrochlorothiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Lozol (Indapamide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Naqua (Trichlormethiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Naturetin (Bendroflumethiazide) + Os-Cal (Calcium Carbonate)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Esidrix (hydrochlorothiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • HydroDIURIL (hydrochlorothiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Lozol (Indapamide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Naqua (Trichlormethiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Naturetin (Bendroflumethiazide) + Rolaids Calcium Rich (Calcium Carbonate)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Esidrix (hydrochlorothiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • HydroDIURIL (hydrochlorothiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Lozol (Indapamide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Naqua (Trichlormethiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Naturetin (Bendroflumethiazide) + Titralac (Calcium Carbonate)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Esidrix (hydrochlorothiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • HydroDIURIL (hydrochlorothiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Lozol (Indapamide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Naqua (Trichlormethiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Naturetin (Bendroflumethiazide) + Tums (Calcium Carbonate)
 • Bumex (Bumetanide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Diuril (Chlorothiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Edecrin (Ethacrynic Acid) + Lanoxin (Digoxin)
 • Enduron (Methyclothiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Esidrix (Hydrochlorthiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • HydroDIURIL (Hydrochlorthiazide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Lanoxin (Digoxin)
 • Lasix (Furosemide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Lozol (Indapamide) + Lanoxin (Digoxin)
 • Cibalith-SAdvil + (Advil)
 • Cibalith-SMotrin + (Motrin)
 • Cibalith-SNuprin + (Nuprin)
 • Cibalith-SAleve + (Aleve)
 • Cibalith-SNaprosyn + (Naprosyn)
 • Cibalith-SAnsaid + (Ansaid)
 • Cibalith-SIndocin + (Indocin)
 • Cibalith-SLodine + (Lodine)
 • Cibalith-SRelafen + (Relafen)
 • Cibalith-SToradol + (Toradol)
 • EskalithAdvil + (Advil)
 • EskalithMotrin + (Motrin)
 • EskalithNuprin + (Nuprin)
 • EskalithAleve + (Aleve)
 • EskalithNaprosyn + (Naprosyn)
 • EskalithAnsaid + (Ansaid)
 • EskalithIndocin + (Indocin)
 • EskalithLodine + (Lodine)
 • EskalithRelafen + (Relafen)
 • EskalithToradol + (Toradol)
 • LithaneAdvil + (Advil)
 • LithaneMotrin + (Motrin)
 • LithaneNuprin + (Nuprin)
 • LithaneAleve + (Aleve)
 • LithaneNaprosyn + (Naprosyn)
 • LithaneAnsaid + (Ansaid)
 • LithaneIndocin + (Indocin)
 • LithaneLodine + (Lodine)
 • LithaneRelafen + (Relafen)
 • LithaneToradol + (Toradol)
 • LithobidAdvil + (Advil)
 • LithobidMotrin + (Motrin)
 • LithobidNuprin + (Nuprin)
 • LithobidAleve + (Aleve)
 • LithobidNaprosyn + (Naprosyn)
 • LithobidAnsaid + (Ansaid)
 • LithobidIndocin + (Indocin)
 • LithobidLodine + (Lodine)
 • LithobidRelafen + (Relafen)
 • LithobidToradol + (Toradol)
 • LithotabsAdvil + (Advil)
 • LithotabsMotrin + (Motrin)
 • LithotabsNuprin + (Nuprin)
 • LithotabsAleve + (Aleve)
 • LithotabsNaprosyn + (Naprosyn)
 • LithotabsAnsaid + (Ansaid)
 • LithotabsIndocin + (Indocin)
 • LithotabsLodine + (Lodine)
 • LithotabsRelafen + (Relafen)
 • LithotabsToradol + (Toradol)
 • FolexAdvil + (Advil)
 • FolexMotrin + (Motrin)
 • FolexNuprin + (Nuprin)
 • FolexAleve + (Aleve)
 • FolexNaprosyn + (Naprosyn)
 • FolexAnsaid + (Ansaid)
 • FolexIndocin + (Indocin)
 • FolexLodine + (Lodine)
 • FolexRelafen + (Relafen)
 • FolexToradol + (Toradol)
 • MexateAdvil + (Advil)
 • MexateMotrin + (Motrin)
 • MexateNuprin + (Nuprin)
 • MexateAleve + (Aleve)
 • MexateNaprosyn + (Naprosyn)
 • MexateAnsaid + (Ansaid)
 • MexateIndocin + (Indocin)
 • MexateLodine + (Lodine)
 • MexateRelafen + (Relafen)
 • MexateToradol + (Toradol)
 • RheumatrexAdvil + (Advil)
 • RheumatrexMotrin + (Motrin)
 • RheumatrexNuprin + (Nuprin)
 • RheumatrexAleve + (Aleve)
 • RheumatrexNaprosyn + (Naprosyn)
 • RheumatrexAnsaid + (Ansaid)
 • RheumatrexIndocin + (Indocin)
 • RheumatrexLodine + (Lodine)
 • RheumatrexRelafen + (Relafen)
 • RheumatrexToradol + (Toradol)
 • Desyrel (trazodone) + Paxil (Paroxetine)
 • Desyrel (trazodone) + prozac (fluoxetine)
 • prozac (fluoxetine) + Depakene (valproic acid)
 • prozac (fluoxetine) + Dilantin (phenytoin)
 • prozac (fluoxetine) + Tegretol (carbamazepine)
 • Mysoline (Primidone) + Dilantin (phenytoin)
 • Mysoline (Primidone) + Mesantoin (Mephenytoin)
 • Mysoline (Primidone) + Peganone (Ethotoin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Biaxin (Clarithromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + E.E.S. (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + E-Mycin (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Eryc (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + EryPed (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Ery-Tab (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Erythrocin (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Ilosone (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + PCE (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Pediazole (erythromycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Tao (Troleandomycin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Zithromax (Azithroymcin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Darvon (propoxyphene)
 • Tegretol (carbamazepine) + Darvon-N (propoxyphene)
 • Tegretol (carbamazepine) + Depakene (valproic acid)
 • Tegretol (carbamazepine) + Depakote (Divalproex Sodium)
 • Tegretol (carbamazepine) + prozac (fluoxetine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Adapin (Doxepin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Sinequan (Doxepin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Aventyl (Nortriptyline)
 • Tegretol (carbamazepine) + Asendin (Amoxapine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Surmontil (Trimipramine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Vivactil (Protriptyline)
 • Tegretol (carbamazepine) + Pamelor (Nortriptyline)
 • Tegretol (carbamazepine) + Elavil (Amitriptyline)
 • Tegretol (carbamazepine) + Endep (Amitriptyline)
 • Tegretol (carbamazepine) + Norpramin (Desipramine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Pertofrane (Desipramine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Tofranil (imipramine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Danocrine (Danazol)
 • Tegretol (carbamazepine) + Calan (Verapamil)
 • Tegretol (carbamazepine) + Isoptin (Verapamil)
 • Tegretol (carbamazepine) + Cardizem (Diltiazem)
 • Tegretol (carbamazepine) + Dilacor XR (Diltiazem)
 • Tegretol (carbamazepine) + Plendil (Felodipine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Verelan (Verapamil)
 • Tegretol (carbamazepine) + INH (isoniazid)
 • Tegretol (carbamazepine) + Izonid (isoniazid)
 • Tegretol (carbamazepine) + Laniazid (isoniazid)
 • Tegretol (carbamazepine) + Nydrazid (isoniazid)
 • Tegretol (carbamazepine) + Rifamate (Isoniazid/Rifampin)
 • Tegretol (carbamazepine) + Tagamet (Cimetidine)
 • Tegretol (carbamazepine) + Fluogen
 • Tegretol (carbamazepine) + FluShield
 • Tegretol (carbamazepine) + Fluvirin
 • Tegretol (carbamazepine) + Fluzone
 • Folex + Bactrim
 • Folex + Cotrim
 • Folex + Septra
 • Folex + SMZ-TMP
 • Folex + Sulfatrim
 • Folex + Uroplus
 • Mexate + Bactrim
 • Mexate + Cotrim
 • Mexate + Septra
 • Mexate + SMZ-TMP
 • Mexate + Sulfatrim
 • Mexate + Uroplus
 • Rheumatrex + Bactrim
 • Rheumatrex + Cotrim
 • Rheumatrex + Septra
 • Rheumatrex + SMZ-TMP
 • Rheumatrex + Sulfatrim
 • Rheumatrex + Uroplus
 • Lanoxin (Digoxin) + Ativan (Loarzepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Dalmane (Flurazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Doral (Quazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Halcion (triazolam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Klonopin (Clonazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Librium (Chlordiazepoxide)
 • Lanoxin (Digoxin) + Paxipam (Halazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + ProSom (Estazolam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Restoril (Temazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Serax (Oxazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Tranxene (Clorazepate)
 • Lanoxin (Digoxin) + Versed (midazolam)
 • Ambenyl-D Decongestant + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Ambenyl-D Decongestant
 • Cefobid + Ambenyl-D Decongestant
 • Cefotan + Ambenyl-D Decongestant
 • Mandol + Ambenyl-D Decongestant
 • Moxam + Ambenyl-D Decongestant
 • Benadryl Plus Nighttime + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Benadryl Plus Nighttime
 • Cefobid + Benadryl Plus Nighttime
 • Cefotan + Benadryl Plus Nighttime
 • Mandol + Benadryl Plus Nighttime
 • Moxam + Benadryl Plus Nighttime
 • Benylin Decongestant + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Benylin Decongestant
 • Cefobid + Benylin Decongestant
 • Cefotan + Benylin Decongestant
 • Mandol + Benylin Decongestant
 • Moxam + Benylin Decongestant
 • Black-Draught + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Black-Draught
 • Cefobid + Black-Draught
 • Cefotan + Black-Draught
 • Mandol + Black-Draught
 • Moxam + Black-Draught
 • Comtrex Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Comtrex Liquid
 • Cefobid + Comtrex Liquid
 • Cefotan + Comtrex Liquid
 • Mandol + Comtrex Liquid
 • Moxam + Comtrex Liquid
 • Contac Nighttime Cold Medicine Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Cefobid + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Cefotan + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Mandol + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Moxam + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Entex Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Entex Liquid
 • Cefobid + Entex Liquid
 • Cefotan + Entex Liquid
 • Mandol + Entex Liquid
 • Moxam + Entex Liquid
 • Geravite Elixir + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Geravite Elixir
 • Cefobid + Geravite Elixir
 • Cefotan + Geravite Elixir
 • Mandol + Geravite Elixir
 • Moxam + Geravite Elixir
 • Geriplex-FS Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Geriplex-FS Liquid
 • Cefobid + Geriplex-FS Liquid
 • Cefotan + Geriplex-FS Liquid
 • Mandol + Geriplex-FS Liquid
 • Moxam + Geriplex-FS Liquid
 • Gevrabon Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Gevrabon Liquid
 • Cefobid + Gevrabon Liquid
 • Cefotan + Gevrabon Liquid
 • Mandol + Gevrabon Liquid
 • Moxam + Gevrabon Liquid
 • Hycotuss Expectorant + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Hycotuss Expectorant
 • Cefobid + Hycotuss Expectorant
 • Cefotan + Hycotuss Expectorant
 • Mandol + Hycotuss Expectorant
 • Moxam + Hycotuss Expectorant
 • Lomotil Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Lomotil Liquid
 • Cefobid + Lomotil Liquid
 • Cefotan + Lomotil Liquid
 • Mandol + Lomotil Liquid
 • Moxam + Lomotil Liquid
 • Medi-Flu Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Medi-Flu Liquid
 • Cefobid + Medi-Flu Liquid
 • Cefotan + Medi-Flu Liquid
 • Mandol + Medi-Flu Liquid
 • Moxam + Medi-Flu Liquid
 • Novahistine Elixir + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Novahistine Elixir
 • Cefobid + Novahistine Elixir
 • Cefotan + Novahistine Elixir
 • Mandol + Novahistine Elixir
 • Moxam + Novahistine Elixir
 • NyQuil Nighttime Cold + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + NyQuil Nighttime Cold
 • Cefobid + NyQuil Nighttime Cold
 • Cefotan + NyQuil Nighttime Cold
 • Mandol + NyQuil Nighttime Cold
 • Moxam + NyQuil Nighttime Cold
 • Peri-Colace + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Peri-Colace
 • Cefobid + Peri-Colace
 • Cefotan + Peri-Colace
 • Mandol + Peri-Colace
 • Moxam + Peri-Colace
 • Pertussin PM Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Pertussin PM Liquid
 • Cefobid + Pertussin PM Liquid
 • Cefotan + Pertussin PM Liquid
 • Mandol + Pertussin PM Liquid
 • Moxam + Pertussin PM Liquid
 • Phenergan VC Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Phenergan VC Syrup
 • Cefobid + Phenergan VC Syrup
 • Cefotan + Phenergan VC Syrup
 • Mandol + Phenergan VC Syrup
 • Moxam + Phenergan VC Syrup
 • Senokot Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Senokot Syrup
 • Cefobid + Senokot Syrup
 • Cefotan + Senokot Syrup
 • Mandol + Senokot Syrup
 • Moxam + Senokot Syrup
 • Triaminic Expectorant with Codeine + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Cefobid + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Cefotan + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Mandol + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Moxam + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Trind Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Trind Liquid
 • Cefobid + Trind Liquid
 • Cefotan + Trind Liquid
 • Mandol + Trind Liquid
 • Moxam + Trind Liquid
 • Tussar SF Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Tussar SF Syrup
 • Cefobid + Tussar SF Syrup
 • Cefotan + Tussar SF Syrup
 • Mandol + Tussar SF Syrup
 • Moxam + Tussar SF Syrup
 • Tuss-Ornade Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Tuss-Ornade Liquid
 • Cefobid + Tuss-Ornade Liquid
 • Cefotan + Tuss-Ornade Liquid
 • Mandol + Tuss-Ornade Liquid
 • Moxam + Tuss-Ornade Liquid
 • Tylenol Cold Night Time + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Tylenol Cold Night Time
 • Cefobid + Tylenol Cold Night Time
 • Cefotan + Tylenol Cold Night Time
 • Mandol + Tylenol Cold Night Time
 • Moxam + Tylenol Cold Night Time
 • Vigortol Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Vigortol Liquid
 • Cefobid + Vigortol Liquid
 • Cefotan + Vigortol Liquid
 • Mandol + Vigortol Liquid
 • Moxam + Vigortol Liquid
 • Vitamin B Complex Elixir + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Vitamin B Complex Elixir
 • Cefobid + Vitamin B Complex Elixir
 • Cefotan + Vitamin B Complex Elixir
 • Mandol + Vitamin B Complex Elixir
 • Moxam + Vitamin B Complex Elixir
 • Zantac Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Zantac Syrup
 • Cefobid + Zantac Syrup
 • Cefotan + Zantac Syrup
 • Mandol + Zantac Syrup
 • Moxam + Zantac Syrup
 • Lidocaine + propranolol
 • quinidine + Cimetidine
 • quinidine + Fluvoxamine
 • carbamazepine + Levetiracetam
 • carbamazepine + metronidazole
 • carbamazepine + propoxyphene
 • Ethosuximide + isoniazid
 • valproic acid + isoniazid
 • fluoxetine + Clarithromycin
 • methyldopa + levodopa
 • clozapine + Cimetidine
 • Digoxin + amiodarone
 • Digoxin + cyclosporine
 • Digoxin + fluoxetine
 • Digoxin + Furosemide
 • Digoxin + Hydroxychloroquine
 • Digoxin + quinidine
 • Digoxin + Spironlactone
 • Digoxin + tolbutamide
 • Digoxin + trazodone
 • Digoxin + Verapmil
 • Dihydroergotamine + Nitroglycerin
 • rifampin + Pyrazinamide
 • Digoxin + Amiodarone Hydrochloride
 • Digoxin + Cordrone
 • Digoxin + Pacerone
 • Etodolac + Digoxin
 • Lodine + Digoxin
 • Digoxin + Cardizem SR
 • Digoxin + Dilacor XR
 • disulfiram + Bacampicillin
 • Antabuse + Bacampicillin
 • disulfiram + Spectrobid
 • Antabuse + Spectrobid
 • disulfiram + cyclosporine
 • Antabuse + cyclosporine


El contenido de este sitio está destinado solamente a servir de información, y no debe ser interpretado como consejo, diagnóstico o tratamiento o como un sustituto para la asesoría de sus profesionales de la salud. Contacte a su médico o profesional de la salud para todas sus necesidades médicas. Al usar este sitio usted acepta los Términos de uso.